Wij leveren enkel in de regio Vlaams- en Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen en Henegouwen.
Search

Privacyverklaring

Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestellingen correct af te handelen, uw vragen te beantwoorden, om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Uw gegevens worden alléén aan derden overgemaakt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u uw gegevens wenst te consulteren of aan te passen, dan kunt u dit doen door in te loggen in uw account die u aangemaakt heeft bij uw registratie op Groenshop.be. U zult uw gegevens daar terugvinden en kunnen aanpassen. Archigroen Van Israel is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Archigroen Van Israel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groenshop.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Archigroen Van Israel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Archigroen Van Israel op via Groenshop@telenet.be. Groenshop.be is een website van Archigroen Van Israel.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Winkelwagen